Výsledky

11.
ročník
Závod do vrchu TdB
15. 9. 2018
10.
ročník
Závod do vrchu TdB
16. 9. 2017
9.
ročník
Závod do vrchu TdB
17. 9. 2016
8.
ročník
Závod do vrchu TdB
19. 9. 2015
6.
ročník
Závod do vrchu TdB
14. 9. 2013
5.
ročník
Závod do vrchu TdB
15. 9. 2012
4.
ročník
Závod do vrchu TdB
17. 9. 2011
3.
ročník
Závod do vrchu TdB
18. 9. 2010
2.
ročník
Závod do vrchu TdB
19. 9. 2009
1.
ročník
Závod do vrchu TdB
27. 9. 2008