Propozice

Trasa závodu vede od mlýna u horního bechyňského jezu k hotelu Jupiter; měří 400 metrů.

Závod probíhá ve dvou částech:
V první se jedou rozjížďky ve skupinách (dle počtu účastníků, ale po maximálně šesti závodnících), ze kterých postupují účastníci podle dosažených časů do druhé části závodu.
Ve druhé části se jedou vyřazovacím způsobem semifinálové jízdy (po třech, čtyřech či max. pěti závodnících), ze kterých postupuje vždy vítěz (nebo podle počtu skupin a závodníků v nich na doplnění finále podle dosaženého času i další v pořadí) do finálové jízdy (opět max. pět závodníků). V té se pak rozhodne o celkovém vítězi.
Pokud bude účastníků málo, mohou se semifinálové jízdy vynechat. Pokud jich naopak bude mnoho, mohou se operativně zařadit i vyřazovací čtvrtfinálové rozjížďky.
V případě jakýchkoliv nesrovnalostí rozhodne na místě ředitel závodu. Proti jeho rozhodnutí již není odvolání.
Startuje se ze stoje (jedna noha se dotýká země, závodníka nesmí nikdo přidržovat v sedle). Každý jede sám za sebe, takže během závodu nesmí mít žádný závodník trenéra, vodiče, nebo jakéhokoliv poradce taktiky apod. Slušné fandění a povzbuzování je samozřejmě dovoleno.
Při závodě se nerozlišují druhy kol; spolu dohromady tedy závodí jezdci na silničních, trekových, horských i speciálních kolech (mimo elektrokol).
Každý závodník se závodu účastní na svém kole a na vlastní nebezpečí. Závodníci do osmnácti let jsou povinni mít na hlavě cyklistickou přilbu.