Propozice

Trasa: Bechyně – Senožaty – Staré Sedlo – Opařany, tam se hned na kraji (obě kola za cedulí obce) otočíme a stejnou cestou zpět do Bechyně.

Pro časovku platí úplně stejná pravidla, jako pro mateřský závod Le Tour de Bechyně (závodí se za plného provozu, pro závodníky platí povinnost znát a dodržovat pravidla silničního provozu, mít po dobu závodu na hlavě cyklistickou přilbu, atp.). Je tu ale jeden podstatný rozdíl: při časovce se nesmí jezdit tzv. „v háku“!
V praxi to znamená, že závodník, který dojíždí jezdce před sebou, nesmí se před jeho předjetím vézt za jeho zadním kolem, ale musí ho bez průtahů předjet. (Pokud ho dojede, a zatím na jeho předjetí nepomýšlí, musí jet za ním nejblíže ve vzdálenosti kolem deseti metrů.) A stejně tak – pokud je závodník předjet jiným závodníkem, nesmí se ho „chytit“, ale je povinen vytvořit ihned po předjetí odstup kolem deseti metrů za jezdcem, který ho předjel.
Vím, že se toto pravidlo bude při závodě těžko sledovat, proto apeluji na čest a férové jednání závodníků. (Stejně by nikoho z vás netěšilo dobré umístění, které ale bylo získané takovýmto nekalým způsobem.) Vždyť naše sportovní zápolení jsou o radosti z boje, a ne o dosažení nejlepších výsledků …